• Cyfarfod Grŵp Teulu Dulliau Adferol (RAFGM) Cydlynydd

    £12.21 - £13.41 yr awr
    Gweithio gartref
    Dyddiad cau: February 23, 2024

    Rydym yn ceisio recriwtio Cydlynydd RAFGM a fydd yn darparu Dulliau Adferol / Cyfarfodydd Grwpiau Teuluol, Hyfforddiant neu Ymgynghoriaeth yn unol â pholisïau a gweithdrefnau TGP Cymru gan sicrhau cydymffurfiaeth reoleiddiol a chytundebol y sefydliad.