• Gweithiwr Allgymorth Gofalwyr Ifanc a Theuluoedd

    £22,571 - £23,953 y flwyddyn pro rata
    Ceredigion
    Dyddiad cau: April 11, 2024

    Dyma gyfle cyffrous i fod yn rhan o fudiad sy’n cydnabod ac yn gwerthfawrogi pobl sy’n gofalu am anwyliaid trwy salwch neu anabledd. Er bod gofalu yn eithriadol o bwysig ac yn gallu bod yn werth chweil, gall hefyd fod yn heriol iawn ac effeithio’n sylweddol ar les unigolyn. Rydym yma i gefnogi Gofalwyr gyda’r hyn sy’n cyfrif fwyaf iddynt hwy, boed os yw hynny’n llywio trwy heriau personol, eisiau cysylltu ag eraill neu gael llais ar faterion sy’n effeithio arnynt hwy.