• Swyddog Digwyddiadau

  £33,864 y flwyddyn pro rata
  Caerdydd
  Dyddiad cau: Ebrill 15, 2024

  Diben y rôl hon yw datblygu, rheoli a gweithredu calendr digwyddiadau ar gyfer Plant yng Nghymru, sy’n cyflwyno digwyddiadau er mwyn ennyn diddordeb ein haelodau, yn ogystal â chefnogi cyflwyno digwyddiadau i’n gwirfoddolwyr ifanc.

 • Gweithiwr achos

  £23500 pro rata
  Caerdydd
  Dyddiad cau: April 8, 2024

  Ydych chi am fod yn rhan o brosiect cyffrous sy'n darparu Eiriolaeth, Mentora a Chyfranogiad a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i ddarparu dull cyfannol o roi'r gefnogaeth, yr wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar Ffoaduriaid i feithrin tawelwch a ffynnu? Drwy ein prosiectau, bydd pobl ifanc yn deall eu hawliau a'u hawliau, sut mae systemau'n gweithio, ac yn cael cynnig cyfleoedd ar gyfer integreiddio a datblygiad personol a fydd yn brwydro yn erbyn unigedd, hyrwyddo grymuso a gwella lles. Mae staff y prosiect yn gweithio o’r gartref, ac bydd y gwasanaeth yn cael ei ddarparu o bell yn rhannol. A oes gennych chi brofiad o weithio gyda phobl ifanc? A oes gennych chi'r sgiliau i wneud i'r Prosiect hwn weithio?A yw her yn eich cyffroi? Os yw eich atebion yn gadarnhaol, yna hoffem ni glywed oddi wrthych.

 • Swyddog Cymorth Cenedlaethol – Caerdydd

  £27,900 per annum
  Caerdydd
  Dyddiad cau: April 3, 2024

  Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a hyderus i gefnogi ein swyddfa genedlaethol yng Nghaerdydd. Bydd gofyn ichi feddu ar brofiad o gynnig cymorth gweinyddol ar gyfer ystod o ddibenion a chydweithwyr, ynghyd â gwybodaeth am Iechyd a Diogelwch, Diogelu a’r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol, er mwyn sicrhau bod y swyddfa yn ddiogel, yn drefnus ac yn effeithlon.