• Cynorthwy-ydd AD a Llywodraethiant

    £26,000 y flwyddyn pro rata
    Caerdydd - hyblyg
    Dyddiad cau: April 22, 2024

    Darparu cefnogaeth weinyddol effeithiol ar gyfer swyddogaethau AD a Llywodraethiant y sefydliad mewn modd cyfrinachol, sensitif. Bydd hynny’n golygu gweithio fel rhan o dîm bychan yn cefnogi’r grŵp ehangach o staff ac aelodau Bwrdd yr Ymddiriedolwyr. Bydd sgiliau trefniadol deiliad y swydd yn cyfrannu at weithrediadau hwylus i’r sefydliad.