• Gweithiwr Prosiect Gwirfoddoli

  £23,493.90
  Abertawe
  Dyddiad cau: June 11, 2024

  Discovery Student Volunteering Swansea yn awyddus i recriwtio Gweithiwr Prosiect Gwirfoddol.

 • Cynghorwyr Llinell Gymorth yn Eiriolwyr

  Cyflog Byw £21,840 - £29,600 (yn amodol ar brofiad)
  Swyddfa Caerdydd a/neu yn y cartref (Cymru)
  Dyddiad cau: June 21, 2024

  Credwn fod gan bawb rywbeth gwerthfawr i'w gyfrannu. Dyna pam rydym yn cynnig amgylchedd cefnogol lle byddwch yn cael eich grymuso i dyfu ochr yn ochr â thîm gweithredu cymdeithasol ymroddedig. Yma, byddwch yn chwarae rhan hanfodol wrth ddarparu gwasanaethau sy'n seiliedig ar hawliau, sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn i ystod amrywiol o unigolion, gan gynnwys plant, pobl ifanc, oedolion bregus, rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol.

 • Swyddog Gwirfoddol Rhanbarthol (Prosiect Cymorth Cymunedol) De a Dwyrain Cymru

  £14,801
  Hybrid
  Dyddiad cau: June 16, 2024

  Hoffech chi ymuno â gwasanaeth sy’n cefnogi pobl hŷn ledled Cymru? Fel Swyddog Gwirfoddolwyr Rhanbarthol, byddwch chi’n cefnogi nodau’r Prosiect Cynorthwyo Cymunedol drwy recriwtio, sefydlu, hyfforddi a chefnogi gwirfoddolwyr addas o fewn y rhanbarth er mwyn darparu cefnogaeth ar lefel cymunedol, gan weithio’n agos ac ar y cyd gyda phartneriaid lleol.

 • Swyddog Gwirfoddoli Rhanbarthol (Prosiect Cymorth Cymunedol) Gogledd a Chanolbarth Cymru

  £12,334
  Hybrid
  Dyddiad cau: June 16, 2024

  Hoffech chi ymuno â gwasanaeth sy’n cefnogi pobl hŷn ledled Cymru? Fel Swyddog Gwirfoddolwyr Rhanbarthol, byddwch chi’n cefnogi nodau’r Prosiect Cynorthwyo Cymunedol drwy recriwtio, sefydlu, hyfforddi a chefnogi gwirfoddolwyr addas o fewn y rhanbarth er mwyn darparu cefnogaeth ar lefel cymunedol, gan weithio’n agos ac ar y cyd gyda phartneriaid lleol.

 • Swyddog Gwirfoddolwyr Rhanbarthol (Prosiect Cy-northwyo Cymunedol) Categori’r swydd: Gweinyddiaeth

  £12,334
  Hybrid
  Dyddiad cau: June 16, 2024

  Hoffech chi ymuno â gwasanaeth sy’n cefnogi pobl hŷn ledled Cymru? Fel Swyddog Gwirfoddolwyr Rhanbarthol, byddwch chi’n cefnogi nodau’r Prosiect Cynorthwyo Cymunedol drwy recriwtio, sefydlu, hyfforddi a chefnogi gwirfoddolwyr addas o fewn y rhanbarth er mwyn darparu cefnogaeth ar lefel cymunedol, gan weithio’n agos ac ar y cyd gyda phartneriaid lleol.

 • Arweinydd ‘Llysiau’

  £24,040.50
  Abercynon
  Dyddiad cau: Mai 29, 2024

  Bydd y swydd yn uniongyrchol gyfrifol am sefydlu a gwella'r seilwaith gwirfoddolwyr ac yn arwain ar ddatblygu gwasanaeth tanysgrifio blwch Veg hyfyw yn ariannol i gynyddu bwyd maethlon lleol i helpu i bontio i sector bwyd milltiroedd is.

 • Arweinydd Tîm Prosiect Boost

  £25,000 yn codi i £25,500 ar ôl cwblhau 6 mis o wasanaeth
  Gwent
  Dyddiad cau: June 4, 2024

  Ein gweledigaeth ddiwylliannol yw un sy’n datblygu ac yn gwneud y gorau o botensial ein pobl. Bydd arweinydd tîm y prosiect Boost yn gyfrifol am redeg y prosiect o ddydd i ddydd ac am helpu cynghorwyr cymheiriaid a’u lleoliadau. Byddant hefyd yn sicrhau bod y prosiect yn cyrraedd ei dargedau a’i ganlyniadau, a helpu cymheiriaid a sefydliadau partner sy’n gysylltiedig â’r prosiect fel y pwynt cyswllt cyntaf.