• Gwethiwr Ymgysylltiad Ieuenctid – Cymdeithas Pel-Droed Cymru

  £25,750 pro rata
  Gweithio gartref neu swyddfa Caerdydd/Casnewydd/Wrecsam
  Dyddiad cau: February 26, 2024

  Cefnogi a chynorthwyo gwaith y swyddog datblygu i gyflwyno ein prosiect cyffrous sydd newydd ei ariannu gan WCVA, mewn partneriaeth â Chymdeithas Pêl-droed Cymru (FAW).

 • Ymarferydd TAtT

  £21200 - £21650 (pro-rata)
  Anywhere
  Dyddiad cau: February 23, 2024

  Rydym yn chwilio am Weithiwr Ymgysylltu i ddarparu cefnogaeth cymheiriaid i bobl ifanc a chefnogi'r Tîm o Amgylch y Denantiaeth yn eu hymgysylltiad â phobl ifanc 16-25 oed.

 • Eiriolwr

  £23500 - £25800 (pro-rata)
  Gwaith cartref – North Wales
  Dyddiad cau: February 23, 2024

  Yr ydym yn chwilio am Eiriolwr i ddarparu gwybodaeth, cyngor a chymorth annibynnol ac eiriolaeth i phobl ifanc sy’n gymwys i ddefnyddio’r gwasanaeth.

 • Cyfarfod Grŵp Teulu Dulliau Adferol (RAFGM) Cydlynydd

  £12.21 - £13.41 yr awr
  Gweithio gartref
  Dyddiad cau: February 23, 2024

  Rydym yn ceisio recriwtio Cydlynydd RAFGM a fydd yn darparu Dulliau Adferol / Cyfarfodydd Grwpiau Teuluol, Hyfforddiant neu Ymgynghoriaeth yn unol â pholisïau a gweithdrefnau TGP Cymru gan sicrhau cydymffurfiaeth reoleiddiol a chytundebol y sefydliad.

 • Rhiant Eiriolwr

  £23,500 – 25,800 FTE
  Cwm Taf Morgannwg
  Dyddiad cau: February 19, 2024

  Os ydych ag ymrwymiad i wella canlyniadau i blant, pobl ifanc a theuluoedd ac yn awyddus i weithio i sefydliad blaengar, sy’n edrych i’r dyfodol, gwnewch gais.