• Rheolwr Iechyd a Diogelwch

  £45,038 - £50,798
  Llanbedr pont steffan
  Dyddiad cau: April 15, 2024

  Cynorthwyo’r Rheolwr Gwaith Cynnal a Chadw Arfaethedig ac Iechyd a Diogelwch i sicrhau bod Barcud yn cyflawni ei gyfrifoldebau statudol, rheoleiddiol, cyfreithiol a moesol am iechyd a diogelwch ei staff, ei gontractwyr mewnol, ei breswylwyr a’r sawl sy’n ymweld â nhw. Hyrwyddo safonau uchel o ran iechyd a diogelwch ar draws pob un o feysydd cymdeithas dai Barcud.

 • Swyddog Cymorth Cenedlaethol – Caerdydd

  £27,900 per annum
  Caerdydd
  Dyddiad cau: April 3, 2024

  Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a hyderus i gefnogi ein swyddfa genedlaethol yng Nghaerdydd. Bydd gofyn ichi feddu ar brofiad o gynnig cymorth gweinyddol ar gyfer ystod o ddibenion a chydweithwyr, ynghyd â gwybodaeth am Iechyd a Diogelwch, Diogelu a’r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol, er mwyn sicrhau bod y swyddfa yn ddiogel, yn drefnus ac yn effeithlon.