• Swyddog Cymorth Cenedlaethol – Caerdydd

    £27,900 per annum
    Caerdydd
    Dyddiad cau: April 3, 2024

    Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a hyderus i gefnogi ein swyddfa genedlaethol yng Nghaerdydd. Bydd gofyn ichi feddu ar brofiad o gynnig cymorth gweinyddol ar gyfer ystod o ddibenion a chydweithwyr, ynghyd â gwybodaeth am Iechyd a Diogelwch, Diogelu a’r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol, er mwyn sicrhau bod y swyddfa yn ddiogel, yn drefnus ac yn effeithlon.