• Rheolwr Rhaglen Celfyddydau a’r Amgylchedd a Digwyddiadau Arbennig

    £30,030 y flwyddyn yn llawn amser
    Pen-y-bont ar Ogwr
    Dyddiad cau: February 19, 2024

    Rydym yn chwilio am Reolwr Rhaglen i ymuno â'n tîm yn Tanio. Gan weithio mewn tîm bach sydd wedi'i leoli ym Metws, byddwch yn ganolog yn ein cenhadaeth; Cynnig amrywiaeth o weithgareddau celfyddydol cymunedol i helpu ystod amrywiol o bobl i ddatblygu sgiliau, hyder a hunan-barch newydd drwy hunanfynegiant creadigol.