• Cynorthwy-ydd AD a Llywodraethiant

  £26,000 y flwyddyn pro rata
  Caerdydd - hyblyg
  Dyddiad cau: April 22, 2024

  Darparu cefnogaeth weinyddol effeithiol ar gyfer swyddogaethau AD a Llywodraethiant y sefydliad mewn modd cyfrinachol, sensitif. Bydd hynny’n golygu gweithio fel rhan o dîm bychan yn cefnogi’r grŵp ehangach o staff ac aelodau Bwrdd yr Ymddiriedolwyr. Bydd sgiliau trefniadol deiliad y swydd yn cyfrannu at weithrediadau hwylus i’r sefydliad.

 • Swyddog Digwyddiadau

  £33,864 y flwyddyn pro rata
  Caerdydd
  Dyddiad cau: Ebrill 15, 2024

  Diben y rôl hon yw datblygu, rheoli a gweithredu calendr digwyddiadau ar gyfer Plant yng Nghymru, sy’n cyflwyno digwyddiadau er mwyn ennyn diddordeb ein haelodau, yn ogystal â chefnogi cyflwyno digwyddiadau i’n gwirfoddolwyr ifanc.