Yng Nghanfod Swyddi Elusennol, credwn fod y Trydydd Sector yn darparu cefnogaeth hanfodol i’n cymunedau lleol ac yn dod â chanlyniadau cadarnhaol i fywydau llawer o bobl bob dydd. Mae ein gwefan www.charityjobfinder.co.uk yn galluogi sefydliadau elusennol i hysbysebu eu rolau swydd i’r gynulleidfa ehangaf. Rydym yn darparu hysbysebion proffil uchel am bris fforddiadwy ar gyfer rolau cyflogedig ac yn gwneud y gorau o’r defnydd o gyfryngau cymdeithasol i ehangu ein cyrhaeddiad. Ni fyddwn byth yn codi tâl am rolau gwirfoddol di-dâl. Ymunwch â ni a darganfod pam y gallwn wneud gwahaniaeth gyda’n gilydd.