Canfod Swyddi Elusennol

Gweithiwr Cymorth (Gwasanaeth Rhyddhau Ysbyty)

Rydym am recriwtio Gweithiwr Cymorth rhan amser yn Ysbyty’r Tywysog Siarl ym Mhen-y-bont ar Ogwr.
Age Connects Morgannwg
Dyddiad cau: Chwefror 11, 2022 yn 12.00
This job listing has expired


cysylltwch â ni.

 Rydym ni yma i helpu ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.
Dydd Llun i ddydd Gwener 08:00 – 18:00