Swyddi Sector Trydydd Diweddaraf

 • Swyddog Cyfathrebu a Chyfryngau

  Cartrefi Cymunedol Cymru
  Mae gennym gyfle cyffrous i ymuno â'n tîm prysur a rhagweithiol lle byddwch yn dylanwadu ar yr agenda cyfryngau yng Nghymru ac ymhellach i ffwrdd, yn hybu ymgyrchoedd i hyrwyddo gwaith y sector a'n haelodau, arwain ar bresenoldeb ar-lein CHC a chodi ein proffil a'r gwaith a wnawn ymysg ein rhanddeiliaid. Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.
   £28,254 yn codi i £29,741 ar ôl cyfnod prawf o 6 mis + buddion ardderchog
  • Parhaol
  • Posted 3 days ago
  • Dyddiad cau: Mehefin 8, 2018 yn 9.00
 • Gweithiwr Estyn Allan – Oedolion sy’n Ofalwyr

  Credu
  Cyfle cyffrous i fod yn rhan o sefydliad sy’n hwyluso ac yn galluogi Gofalwyr di-dâl i fwynhau llesiant gwell. Ydych chi’n frwdfrydig ynghylch cefnogi pobl a chymunedau mewn ffordd sy’n eu galluogi a’u grymuso?  Ydy’r posibilrwydd o rannu eich sgiliau a’ch profiad, dysgu sgiliau newydd, a myfyrio am eich arferion gydag eraill yn eich cyffroi? Ydych chi’n unigolyn trefnus ac yn gallu gwneud gwahaniaeth ymarferol a phendant wrth weithio gyda phobl ifanc a chymunedau?
   £22,950
  • Parhaol
  • Posted 2 weeks ago
  • Dyddiad cau: Mai 29, 2018
 • Gweithiwr Allgymorth Cymunedol

  Age Connects Morgannwg
  Ydych chi’n chwilio am yrfa sy’n gofalu? Rydym yn chwilio am bobl a chanddynt bersonoliaeth gref, agwedd bositif a rhai sy’n gallu cydymdeimlo i ymuno â’n tîm Gwasanaethau Cymunedol sy’n gweithio ym mhob cwr o Rondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr.  Nid oes yr un dau ddiwrnod yr un fath wrth weithio mewn swydd Age Connects Morgannwg a cheir digon o amrywiaeth a boddhad.
   £7.83 yr awr
  • Parhaol
  • Posted 1 week ago
  • Dyddiad cau: Mai 24, 2018 yn 17.00
Llwytho mwy o swyddi

Dewch i gael Hysbysiadau Swyddi Am Ddim a chael y swyddi diweddaraf yn syth i’ch mewnflwch bob wythnos - Dim Sbam, Rydym yn addo.

Gyda chwestiwn?

Rydym yma i helpu. Anfonwch e-bost atom neu ffoniwch ni ar
07771920370 neu 07557132 390