Canfod Swyddi Elusennol - Swyddi yn y Trydydd Sector yng Nghymru

Canfod Swyddi Elusennol – Swyddi yn y Trydydd Sector yng Nghymru

Charity Job Finder yw’r safle swyddi trydydd sector sy’n tyfu gyflymaf yng Nghymru

Mae Charity Job Finder yn hysbysebu amrywiaeth helaeth o rolau gwirfoddol ac ymddiriedol a swyddi â thâl yn y Trydydd Sector yng Nghymru. Ar y safle hwn, gallwch ddod o hyd i bob math o gyfleoedd, gan gynnwys swyddi uwch-reoli, codi arian, gwaith fel gofalwyr, staff gweinyddol a llawer mwy. P’un ai a ydych chi’n chwilio am eich swydd gyntaf yn y sector, neu’n teimlo y gallech chi fod yn arweinydd elusen ysbrydoledig, Charity Job Finder yw’r safle i chi.

Caiff swyddi newydd eu hychwanegu bron bob dydd. Cofrestrwch i gael hysbysiadau rheolaidd am swyddi neu cysylltwch â ni os oes gennych chi unrhyw gwestiynau. Cofiwch ddilyn Charity Job Finder ar Twitter a Facebook i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Os ydych chi’n chwilio am gyngor a chymorth ynghylch cael swydd yn y trydydd sector, mae ein partneriaid, Empower – Cymorth i’r Sector Gwirfoddol – yn cynnig gwasanaethau yng nghyswllt mentora a datblygu profiad a chyngor ar CVs fel rhan o’u gwasanaeth Step Up, sydd wedi’i anelu at y rheini sydd eisiau ymuno â’r sector elusennol neu ddatblygu ynddo. Ewch i www.empowersvs.co.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Charity Job Finder - dewch o hyd i swydd sydd wrth eich bodd a gwneud gwahaniaeth.